هیئت امیرالمومنین علیه السلام
مناظره با اهل سنت
سلام . امروز براتون پیشگوئی های حضرت امیرالمومنین علیه السلام فصل اول قسمت اول رو گذاشتم که مطاله کنیدلطفا به ادامه مطلب بروید
علم غیب نزد ائمه علیهم السلام
علم غیب مخصوص خداست و هر كسى را كه خداوند بخواهد

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

بحث در مورد علم غیب و اینكه آیا این علم منحصر به خداوند متعال است و دیگران از آن بهره اى ندارند و یا اینكه دیگران نیز مى توانند داراى این علم باشند بحثى گسترده است . شما پس از مطالعه انبوه روایاتى كه در این كتاب فقط از یك امام یعنى امیرالمؤمنین علیه السلام آورده شده است ، به این باور عمیق خواهید رسید كه خداوند متعال این علم را بطور یقین در اختیار امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده است و هیچ دغدغه و تردیدى در آن نیست .
گذشته از اینها هیچكس نباید در این امر تردید داشته باشد كه خداوند متعال قادر است بخشى از علوم خود را هر قدر كه صلاح بداند در اختیار اولیاء خود قرار دهد، همچنانكه در قرآن مجید به پاره اى از آنها اشاره نموده است .
مثلا در مورد پیامبر اكرم ( صلى الله علیه و آله و سلم ) مى فرماید: ((عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول (1)؛
خداوند داناى غیب است و هیچكس را بر غیب
خویش آگاه نمى كند مگر آنكه را كه مورد رضاى او باشد.)).
در مورد حضرت عیسى علیه السلام در قرآن كریم مى خوانیم كه عیسى مى گفت : ((انبؤ كم بما تاءكلون و ما تدخرون فى بیوتكم .))(2)
و آیات دیگرى كه بطور عموم و یا خصوص ، این حقیقت را اعلام مى دارد كه خداوند متعال هرگاه صلاح بداند برخى از بندگان خود را از غیب آگاه مى سازد.
بنابراین آیاتى كه علم غیب را منحصر در خداوند متعال مى داند مثل آیه مباركه ((قل لا یعلم فى السماوات و الارض الغیب الا الله و ما یشعرون (3) بگو در میان آسمانها و زمین كسى جز خداوند غیب را نمى داند.))
این آیه و آیاتى نظیر آن معنایش این است كه منبع غیب خداوند است و كسى جز از طریق او نمى تواند بر آن آگاهى یابد، بنابراین هیچ منافاتى ندارد كه غیبها در نزد حضرت حق باشد و او برخى از اولیاء خود را از آن مطلع گرداند.
آرى عالم به غیب در حقیقت خداوند متعال است كه علم او ذاتى و از دیگرى گرفته نشده است و اما علوم سایر انبیاء و اولیاء اكتسابى و برگرفته از آن كانون غیب است .
بعد از جنگ جمل وقتى حضرت امیر علیه السلام در ضمن خطبه اى به برخى از حوادث آینده خبر داد یكى از یاران آن حضرت با تعجب گفت : ((لقد اعطیت یا امیرالمؤمنین علم الغیب ؛ یا امیرالمؤمنین به شما علم غیب داده شده است !)) شاید او منظورش این بود كه علم غیب مختص خداوند است ، على علیه السلام در حالیكه تبسم مى كرد فرمود: ((لیس هو بعلم الغیب و انما هو تعلم من ذى علم (4)؛ این علم غیب نیست ، بلكه آموختن و فراگیرى است از صاحب علم (یعنى پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم ).))
و از آنجا كه دانستن علم غیب در نظر بسیارى معنایش این بود كه او شریك خداوند است در دانستن غیب ، و دانستن علم غیب را از صفات الهى مى شمرند، به این جهت در برخى روایات ، این موضوع را انكار مى كردند و مى فرمودند: این علم غیب نیست ، بلكه علمى است كه از پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرا گرفته ایم .
در روایت دیگرى مردى بنام یحیى بن عبدالله به امام هفتم علیه السلام گفت : فدایت شوم اینان مى پندارند كه شما علم غیب میدانى ! حضرت فرمود: سبحان الله دستت را بر سرم بگذار، بخدا قسم تمامى موهاى سرم (از تعجب ) سیخ شد. سپس فرمود: نه بخدا قسم ، چیزى نیست مگر آنچه از پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) ارث برده ایم .(5) یعنى آنچه ما مى دانیم علم ذاتى نیست بلكه برگرفته از خداوند است .
بنابراین شیعه كه خاندان پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) را عالم به برخى از غیبها مى داند، فقط به عنوان برگزیدگان و بزرگانى كه مورد رضاى خداوند بوده اند و از حضرت حق جل و علا كسب فیض كرده اند، مى باشد نه بعنوان علم ذاتى كه مختص به ذات اوست و در آن شریكى ندارد.
ابوالجارود گوید از امام باقر علیه السلام پرسیدم : امام چگونه شناخته مى شود؟ حضرت فرمود: امام با صفاتى شناخته مى شود. كه اولین آنها تصریح خداوند تبارك و تعالى است بر او و امانت او تا اینكه حجت بر مردم باشد... و فرمود: او مردم را به حوادث فردا خبر مى دهد و با مردم به هر زبان و هر لغت سخن مى گوید.(6)دانش گسترده امیرالمؤمنین علیه السلامدر قرآن كریم مى خوانیم :
((و كل شى ء احصیناه فى امام مبین (7)؛ همه چیز را در پیشواى آشكار جمع آورى كرده ایم .))
از امام باقر علیه السلام روایت است كه فرمود: چون این آیه بر پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) نازل شد و ابوبكر و عمر از جا برخاسته گفتند:
اى رسول خدا آیا منظور تورات است ؟
فرمود: خیر
گفتند: انجیل است ؟
فرمود: خیر
گفتند: قرآن است ؟
فرمود: خیر
در این میان امیرالمؤمنین على بن ابیطالب علیه السلام وارد شد، پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: این همان است ، اوست آن امام كه خداوند تبارك وتعالى علم هر چیزى را در او جمع كرده است
(( انه الامام الذى احصى الله تبارك و تعالى فیه علم كل شى ء)).(8)


منم آن امام مبین

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

عمار بن یاسر گوید: در یكى از جنگها با امیرالمؤمنین علیه السلام بودم كه به سرزمین مورچگان رسیدیم ، آن زمین پر از مورچه بود، گفتم : یا امیرالمؤمنین فكر مى كنى از خلق خداوند كسى هست كه تعداد این مورچه ها را بداند؟
حضرت فرمود: آرى اى عمار، من مردى را مى شناسم كه تعداد آنها را مى داند، و مى داند چند عدد از آنها نر و چند عدد از آنها ماده است !
گفتم : كیست ؟ فرمود: اى عمار آیا در سوره یس نخوانده اى :
((و كل شى ء احصیناه فى امام مبین ؛ ما همه چیز را در امام مبین جمع كرده ایم .))
عرض كردم : آرى اى مولاى من ، خوانده ام .فرمود: منم آن امام مبین (9)علم كتاب تماما نزد امیرالمؤمنین است
خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید:
((و یقول الذین كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب (10)؛ كافران مى گویند شما فرستاده خداوند نیستى ، بگو كافیست كه خداوند و كسى كه علم كتاب در نزد اوست میان من و شما گواه باشد.))
و پوشیده نیست كه قرآن مجید، علم الكتاب را اقیانوسى از دانش مى داند كه اسرار هستى در آن نهان است ، مثلا در یك جا مى فرماید:
((و ما من غائبة فى السماء والارض الا فى كتاب مبین (11)؛ هیچ غیبى در آسمان و زمین نیست مگر اینكه در كتاب آشكار قرار دارد.))
و در جاى دیگر مى فرماید: هیچ ذره اى در آسمان و زمین و یا كمتر و یا بیشتر نیست مگر اینكه خداوند آنرا مى داند و در كتاب مبین قرار دارد.(12)
و در جاى دیگر بطور واضح مى فرماید: كلیدهاى غیب نزد خداوند است ، به جز او كسى از آن آگاه نیست ، او مى داند آنچه در خشكى و دریاست ، هیچ برگى بر زمین نمى افتد مگر اینكه مى داند، هیچ دانه اى در تاریكى زمین و هیچ تر و خشكى نیست مگر اینكه در كتابى واضح قرار دارد.
((و لا رطب و لا یابس الا فى كتاب مبین ))(13)
و بالاخره براى اینكه به عظمت این علم الكتاب بیشتر آگاه شویم نگاهى مى اندازیم به داستان حضرت سلیمان و بلقیس كه در قرآن مجید آمده است .
در این جریان ، حضرت سلیمان از اطرافیان خود پرسید: كدامیك از شما تخت بلقیس را قبل از اینكه او و افرادش بیایند نزد من حاضر مى كند؟ یكى از جنیان گفت : من آن تخت را قبل از اینكه شما از جاى خود برخیزى حاضر مى كنم !
در این میان قرآن مى گوید: كسى كه در نزد او دانشى بود
((قال الذى عنده علم من الكتاب )) گفت : من آنرا زودتر از بهم خوردن پلك چشم تو حاضر مى كنم (14) و این كار را كرد.
توجه دارید كه قرآن مجید دارنده این قدرت رابه عنوان كسى كه اندكى از علم كتاب را دارد یاد مى كند، و از این نكته معلوم مى شود كه دانش این كتاب باید بسیار گسترده باشد كه اندكى از آن ، اینگونه انسان را قدرتمند مى كند و لذا در احادیث متعدد از اهل البیت علیهم السلام ذكر شده است كه فرمودند: دانش آنكه بخشى از علم الكتاب را داشت در مقابل دانش ‍ كسى كه تمامى علم كتاب را دارد همانند ترى بال مگسى است از آب دریا!!(15)
آرى و با تكیه بر همین علم و منبع بود كه عده اى از اصحاب امام صادق علیه السلام مثل عبدالاعلى و عبیدة بن عبدالله بن بشیر همگى از امام صادق علیه السلام شنیدند كه مى فرمود: من مى دانم آنچه در زمینها و آنچه در بهشت و آنچه در جهنم و آنچه بوده و آنچه خواهد بود، آنگاه حضرت اندكى درنگ نمود و چون دید كه این سخن بر شنوندگان سنگین آمد فرمود: من اینها را از كتاب خدا مى دانم ، خداوند مى فرماید: در قرآن است بیان همه چیز.(16)
روایات اهل البیت علیهم السلام قاطعانه اعلام مى دارد كه صاحب این علم ، امیرالمؤمنین علیه السلام و پس از او ائمه اطهار علیه السلام از اولاد معصومین او مى باشند.
پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله به ابو سعید خدرى كه از آن آیه مباركه پرسیده بود فرمود: او برادرم على بن ابیطالب است .(17)
و امام صادق علیه السلام در حدیث صحیح فرمود:
((الذى عنده علم الكتاب هو المیرالمؤمنین علیه السلام ؛ آنكه در نزد او دانش كتاب است همان امیرالمؤمنین علیه السلام است .))(18)
یكى از اصحاب امام باقر علیهم السلام از حضرت در مورد آیه مذكور سؤ ال كرد، حضرت فرمود: ما (اهل البیت علیه السلام ) هستیم و على اول ما و برترین ما و نیكوترین ما بعد از پیامبر اكرم علیه السلام مى باشد.(19)
امام صادق علیه السلام به عبدالله بن ولید فرمود: مردم در مورد پیامبر اولوالعزم و امیرالمؤمنین چه مى گویند؟ عرض كردم : هیچكس را بر پیامبران اولوالعزم مقدم نمى كنند.
امام علیه السلام فرمود: خداوند تبارك و تعالى در مورد موسى علیه السلام فرمود:
((و كتبنا له فى الالواح من كل شى ء موعظة (20)؛ براى او در آن لوحها برخى از مواعظ را نوشتیم .)) و نفرمود تمامى موعظه ها را، و در مورد عیسى علیه السلام فرمود: ((و لیبین لكم بعض الذى تختلفون فیه ؛(21) تا عیسى براى شما برخى از موارد اختلاف را بیان كند.)) و نفرمود همه آن را، اما در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ((قل كفى بالله شهیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب (22)؛ بگو خدا و كسى كه تمامى علم كتاب نزد اوست میان من و شما براى گواهى كافیست .))
و سپس حضرت براى اینكه عظمت این دانش ، معلوم گردد به آیه دیگر استناد جسته فرمود: خداوند عزوجل فرموده است :
((و لا رطب و لا یابس الا فى كتاب مبین ))(23) آنگاه حضرت صادق علیه السلام فرمود: علم این كتاب (با این عظمت ) نزد على علیه السلام است .(24)
نوع مطلب : حضرت علی (ع)، مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دارالمجانین بروزترین پایگاه دانلود مداحی
جمعه 1 تیر 1397 02:21 ب.ظ
I liҝe ᴡhat yoս guys are usuɑlly up tоo. Thіs type
of clever worк and coverage! Keep uup the vеry gooⅾ ԝorks guys I'ѵe incorporated yoᥙ guys tօ my personal blogroll.
جمعه 1 تیر 1397 07:43 ق.ظ
Τhese are trսly grеat ideas in concerning blogging. У᧐u have touched ѕome nice things here.

Anny way kеep up wrinting.
جمعه 25 خرداد 1397 06:13 ق.ظ
Yes! Finally sⲟmeone writeѕ about Jana.
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 10:37 ق.ظ
May I simply just sayy what a comfort too find somebody who actually understands what they're discussing
on the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important.
A loot more people should check this oout and understand
this side of your story. I was ssurprised that you are not more popular given tyat yoou
certainly have the gift.
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:42 ق.ظ
Just wish to say your article is as amazing. The clearness inn your post is jus excellentt and i can assume you're an expert on this
subject. Well with your permission let me to grab your feed to
keep uup to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 02:59 ب.ظ
Thiis website truly has alll off the inrormation annd fact
I needed about thios subject annd didn't know who too ask.
جمعه 31 فروردین 1397 06:24 ب.ظ
Maagnificent goods frfom you, man. I've bee mundful yolur sstuff prjor tto annd yoou
arre juust extremeoy magnificent. I really ike hat youu hhave received
here, rerally lile hat youu aare saying andd thhe wayy byy whicxh youu saay it.
Youu makme iit ehjoyable annd yoou cokntinue tto cafe ffor tto keeep iit sensible.
I can't wit too lean ffar mpre frm you. Thiss iis reallly a grwat website.
جمعه 24 فروردین 1397 04:35 ق.ظ
Нello, I ᴡant to subscribe for this weblog t᧐ obtain lateѕt updates,
thus where ⅽan i ԁo it please help.
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:28 ب.ظ
I am гeally thankful tօ the holder օf thiѕ site ԝһo has shared tһis impressive article at
һere.
پنجشنبه 23 فروردین 1397 09:44 ق.ظ
Hello, i think that i saw yoᥙ visited mү web site sо i came to “return tһe favor”.I'm trʏing to find things to
enhance my website!I suppose іts ok to uѕe some of your ideas!!
شنبه 11 فروردین 1397 11:21 ب.ظ
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've
found something thast helped me. Appreciate it!
شنبه 11 فروردین 1397 07:34 ق.ظ
You shoulԀ be a part οf a contest fоr ᧐ne of the finest blogs on the web.
I most ceгtainly wіll highly recommend
tһіs site!
پنجشنبه 9 فروردین 1397 08:01 ق.ظ
I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about
my problem. You're incredible! Thanks!
دوشنبه 6 فروردین 1397 11:42 ق.ظ
It's fantastic that yߋu are gеtting thoսghts from tһis paragraph as weⅼl ɑs from оur argument mаde at this рlace.
جمعه 13 مرداد 1396 07:14 ق.ظ
This is very fascinating, You are a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and sit up for in the hunt for more of your wonderful post.
Additionally, I have shared your site in my social networks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

عبادت بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا سنی نمیخواهد بداند
وضوی بی ولایت آب بازیست
یا علی
مدیر وبلاگ : مجنون علی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
کدام مذهب ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Google PageRank Checker
فال حافظ
یا حیدر


http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG
ابزاروبلاگ

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic