تبلیغات
هیئت امیرالمومنین علیه السلام - علم عمر بن خطاب !!
هیئت امیرالمومنین علیه السلام
مناظره با اهل سنت
سه شنبه 7 شهریور 1391 :: نویسنده : مجنون علی
یکی از مواردی که پیرامونش بحث و گفتگو می باشد علم عمر بن خطاب می باشد. اهل سنت او را جزو عالم ترین صحابه می دانند. اما شیعیان در مورد عمر بن خطاب نظر دیگری دارند. پیشنهاد میکنم این مطلب را مطالعه کنید

ا- (تمامی مردم از عمر بن خطاب فقیه تر هستند)

این روایت به چند نوع بیان شده است که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

نکته: اکثر علمای اهل سنت داستان این روایت را چنین بیان کرده اند:


ادامه متن در ادامه مطلب

یکی از مواردی که پیرامونش بحث و گفتگو می باشد علم عمر بن خطاب می باشد. اهل سنت او را جزو عالم ترین صحابه می دانند. اما شیعیان در مورد عمر بن خطاب نظر دیگری دارند. پیشنهاد میکنم این مطلب را مطالعه کنید

ا- (تمامی مردم از عمر بن خطاب فقیه تر هستند)

این روایت به چند نوع بیان شده است که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

نکته: اکثر علمای اهل سنت داستان این روایت را چنین بیان کرده اند:

( روزی عمر بن خطاب به بالای منبر رفت و گفت: چرا مهریه ها چنین بالاست. و سپس برای مهریه مقدار معینی بیان کرد که از پشت پرده زنی از قریش گفت چگونه چنین میکنی در حال کنی بر خلاف آیات قران است حرفت و سپس خلیفه ثانی گفت (کل الناس افقه من عمر) و دوباره به بالای منبر رفت و از اشتباهش روی برگرداند.

الف: کل الناس افقه من عمر

المجموع – محیى الدین النووی – ج ۱۶ – ص ۳۲۷- دارالفکر

………… کل الناس أفقه من عمر ،

المبسوط – السرخسی – ج ۱۰ – ص ۱۵۲ – ۱۵۳- دارالمعرفه

فقه السنة – الشیخ سید سابق – ج ۲ – ص ۱۵۸- دار الکتاب العربی

شرح نهج البلاغة – ابن أبی الحدید – ج ۱ – ص ۱۸۲- دار إحیاء الکتب العربیة

تخریج الأحادیث والآثار – الزیلعی – ج ۳ – ص ۱۰- دار ابن خزیمة

کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱۶ – ص ۵۳۸- موسسه الرساله

کشف الخفاء – العجلونی – ج ۱ – ص ۲۶۹- دارالکتب العلمیه

تفسیر النسفی – النسفی – ج ۳ – ص ۲۰۶

تفسیر الرازی – الرازی – ج ۱۰ – ص ۱۳

تفسیر ابن کثیر – ابن کثیر – ج ۱ – ص ۴۷۸- دارالمعرفه

الدر المنثور – جلال الدین السیوطی – ج ۲ – ص ۱۳۳- دارالمعرفه

تفسیر أبی السعود – أبی السعود – ج ۶ – ص ۲۷۶- دارحیاء التراث العربی

فتح القدیر – الشوکانی – ج ۱ – ص ۴۴۳- عالم الکتب

تفسیر الآلوسی – الآلوسی – ج ۴ – ص ۲۴۴

ب: کل احد افقه من عمر

السنن الکبرى – البیهقی – ج ۷ – ص ۲۳۳

فقال عمر رضی الله عنه کل أحد أفقه من عمر

(( عمر گفت: تک تک مردم از عمر فقیه تر هستند))

تخریج الأحادیث والآثار – الزیلعی – ج ۱ – ص ۲۹۷

کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱۶ – ص ۵۳۷

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر – المناوی – ج ۲ – ص ۸

إرواء الغلیل – محمد ناصر الألبانی – ج ۶ – ص ۳۴۸

فقه القرآن – القطب الراوندی – ج ۲ – ص ۱۰۳

العثمانیة – الجاحظ – ص ۲۳۰

ج: کل احد اعلم من عمر

تخریج الأحادیث والآثار – الزیلعی – ج ۱ – ص ۲۹۵

فقال عمر کل أحد أعلم من عمر

(( عمر گفت: تمام مردم عالم تر هستند از عمر))

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل – الزمخشری – ج ۱ – شرح ص ۵۱۴

تفسیر النسفی – النسفی – ج ۱ – ص ۲۱۳

د: کل الناس افقه منک یا عمر

کشف الخفاء – العجلونی – ج ۱ – ص ۳۸۸

فقال کل الناس أفقه منک یا عمر

تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل – الباقلانی – ص ۵۰۱

المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز – ابن عطیة الأندلسی – ج ۲ – ص ۲۹

تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۵ – ص ۹۹

تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۱۵ – ص ۱۷۹

۲- جناب عمر سوره بقره را حفظ می کند.

طبق نقل علمای اهل سنت ۱۲ سال طول کشید تا جناب عمر بن خطاب سوره بقره را حفظ کند.

تنویر الحوالک – جلال الدین السیوطی – ص ۲۱۶

ابن عمر قال تعلم عمر البقرة فی اثنتی عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا

تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۱ – ص ۴۰

الدر المنثور – جلال الدین السیوطی – ج ۱ – ص ۲۱

تاریخ الإسلام – الذهبی – ج ۳ – ص ۲۶۷

تنویر الحوالک جلال الدین السیوطی- دار الکتب العلمیة تفسیر القرطبی- دار إحیاء التراث

الدر المنثورجلال الدین السیوطی- دار المعرفة

تاریخ الإسلام الذهبی- دار الکتاب العربی

۳- لولا علی لهلک عمر

این هم یکی دیگر از روایاتی که بیان میکند که جناب عمر بن خطاب از حیث علم از علی بن ابیطالب بالاتر و بقیه صحابی بالاتر نبوده است.

اصل این روایت:

(طبق نص علمای اهل سنت. جناب عمر بن خطاب دستور به رجم زنی میدهد که فرزندش را در۶ماهگی از حاملگیش به دنیا آورده است . جناب عمر بن خطاب دستور به رجم زن میدهد(البته گروهی این روایت را در مورد رجم مجنونه داسنته اند) علی بن ابیطالب در بین راه آنانرا میبیند و به عمر تذکر میدهد که کلام تو با آیات قران مخالف است سپس عمر چنین می گوید:(همانا اگر علی نبود. عمر هلاک میشد.)

ینابیع المودة لذوی القربى – القندوزی – ج ۲ – ص ۱۷۲

الاستیعاب – ابن عبد البر – ج ۳ – ص ۱۱۰۳

شرح نهج البلاغة – ابن أبی الحدید – ج ۱ – ص ۱۸

نظم درر السمطین – الزرندی الحنفی – ص ۱۳۰

المواقف – الإیجی – ج ۳ – ص ۶۲۷

فتح الملک العلى – أحمد بن الصدیق المغربی – ص ۷۱

تفسیر السمعانی – السمعانی – ج ۵ – ص ۱۵۴

تفسیر الرازی – الرازی – ج ۲۱ – ص ۲۲

مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول (ع) – محمد بن طلحة الشافعی – ص ۷۷

جواهر المطالب فی مناقب الإمام علی (ع) – ابن الدمشقی – ج ۱ – ص ۱۹۵

ینابیع المودة لذوی القربى – القندوزی – ج ۱ – ص ۲۱۶

مختصر المعانی – سعد الدین التفتازانی – ص ۹۵

لولا معاذ لهلک عمر

السنن الکبرى – البیهقی – ج ۷ – ص ۴۴۳

لولا معاذ لهلک عمر

شرح نهج البلاغة – ابن أبی الحدید – ج ۱۲ – ص ۲۰۲

تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۹ – ص ۲۸۸

أضواء البیان – الشنقیطی – ج ۲ – ص ۲۲۸

جناب عمر بن خطاب و بی آبی

گروهی از اهل سنت در شأن جناب عمر بن خطاب چنین می گویند:

(عمر بن خطاب افقه صحابه به آیات قران کریم و دستورات اسلام بوده است)

ما در این مطلب می خواهیم در فضایی بدور از تعصب و احساسات این مطلب را بررسی کنیم. امیدوارم که دوستان عزیز در فضایی خالی از هرگونه و تعصب این مطلب را مطالعه کنند.

جناب عمر بن خطاب هنگام بی آبی نماز نمیخواند

سنن أبی داود – ابن الأشعث السجستانی – ج ۱ – ص ۸۱

فقال عمر ، أما أنا فلم أکن أصلى حتى أجد الماء

سنن النسائی – النسائی – ج ۱ – ص ۱۶۸

عمدة القاری – العینی – ج ۴ – ص ۱۹

المصنف – عبد الرزاق الصنعانی – ج ۱ – ص ۲۳۸ – ۲۳۹

السنن الکبرى – النسائی – ج ۱ – ص ۱۳۳

فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أکن لأصلی حتى أجد الماء

مسند أبی یعلى – أبو یعلى الموصلی – ج ۳ – ص ۱۸۱

المعجم الکبیر – الطبرانی – ج ۹ – ص ۳۱۴

التمهید – ابن عبد البر – ج ۱۹ – ص ۲۷۳

کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۹ – ص ۵۸۸

جامع البیان – إبن جریر الطبری – ج ۵ – ص ۱۵۹

آری این قسمت مورد نظر ما بود. که در آن طبق تصریح جناب عمر بن خطاب و علمای اهل سنت خلیفه ثانی هنگام بی آبی نماز نمیخواند.

اما شاید گروهی از اهل سنت بگویند شما دروغ می گویید و مطلب را سانسور کرده اید.

در جواب اینان نیز  باید بگوییم. اگر اصل روایت را بیان کنیم به ضرر شما خواهد بود. چون مگر شما نمی گویید ( عمر بن خطاب افقه صحابی) بود؟

ما در اصل روایت یکی از دیگر صحابی و از کسانی که جزو شاگردان علی بن ابیطالب بود به جناب عمر بن خطاب اشتباهش را تذکر میدهد.

صحیح مسلم – مسلم النیسابوری – ج ۱ – ص ۱۹۳

عن سعید بن عبد الرحمن بن أبزی عن أبیه ان رجلا اتى عمر فقال إنی أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار اما تذکر یا أمیر المؤمنین أذانا وأنت فی سریة فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت فقال النبی صلى الله علیه وسلم إنما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهک وکفیک

مسند احمد – الإمام احمد بن حنبل – ج ۴ – ص ۳۱۹

آیا خلیفه ثانی به این امر هم فتوا داد؟

حال گروهی خواهند گفت که خلیفه ثانی خودش به این امر جهل داشت و آموخت وهیچگاه ندانستن دلیل بر ضعف نمی شود و این جزو ضعف نمی شود.

اما باید دید خلیفه ثانی به این امر فتوا داد یا نه؟

السنن الکبرى – النسائی – ج ۱ – ص ۱۳۴ – ۱۳۵

عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبیه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إنی أجنبت فلم أجد ماء فقال عمر لا تصل

إرواء الغلیل – محمد ناصر الألبانی – ج ۱ – ص ۱۸۵

حال شما بگویید آیا عمر بن خطاب عالم ترین اصحاب بود؟

نوع مطلب :
برچسب ها : علم، عمر، علم عمر، عمر بن الخطاب، سواد، عالم ترین، عالم،
لینک های مرتبط :
دارالمجانین بروزترین پایگاه دانلود مداحی
شنبه 22 دی 1397 03:50 ب.ظ
кредит онлайн
кредит онлайн круглосуточно
кредит через интернет украина
оформить кредит на карту
кредит всем без отказа украина
شنبه 22 دی 1397 03:32 ب.ظ
кредит в интернете на карту
оформити кредит онлайн
кредит онлайн на карту круглосуточно украина
кредиты на карту
взять кредит онлайн на банковскую карту украина
شنبه 22 دی 1397 03:25 ب.ظ
кредит на карту в украине
кредиты на карточку
кредит наличными на карту
кредиты
кредит онлайн круглосуточно
شنبه 22 دی 1397 03:20 ب.ظ
кредит круглосуточно
кредит через интернет украина
кредит онлайн на банковскую карту
взять кредит онлайн на карточку
кредиты онлайн украина
شنبه 22 دی 1397 02:52 ب.ظ
кредит на картку
онлайн кредит на карту без отказа украина круглосуточно
взять кредит онлайн в украине
кредит на карточку онлайн
кредит онлайн без отказа
جمعه 16 آذر 1397 07:13 ق.ظ

You actually revealed it terrifically.
try it no rx cialis generic cialis with dapoxetine wow look it cialis mexico cialis lowest price rx cialis para comprar brand cialis nl venta de cialis canada cialis generisches kanada cialis 5mg prix cialis generika
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:58 ب.ظ

Amazing data. Thanks a lot.
acheter cialis kamagra cialis 5 effetti collaterali overnight cialis tadalafil price cialis best cialis 20 mg cut in half estudios de cialis genricos cost of cialis cvs costo in farmacia cialis cialis prezzo in linea basso cialis 50 mg soft tab
سه شنبه 13 آذر 1397 04:41 ب.ظ

You have made your stand very well.!
generic cialis callus cialis online deutschland canadian discount cialis cialis vs viagra buy generic cialis cialis taglich cialis rezeptfrei sterreich cialis coupons cialis lilly tadalafi
یکشنبه 11 آذر 1397 04:40 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
generic cialis levitra price cialis per pill link for you cialis price are there generic cialis generic cialis review uk india cialis 100mg cost cialis reviews cialis 5mg billiger tadalafil 20mg cialis arginine interactio
جمعه 9 آذر 1397 05:15 ق.ظ

With thanks. I appreciate it.
can i take cialis and ecstasy where cheapest cialis generic cialis levitra cialis lilly tadalafi opinioni cialis generico buy cialis online legal interactions for cialis canadian discount cialis cost of cialis cvs trusted tabled cialis softabs
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:53 ب.ظ

Info nicely used..
cialis pills price each cheap cialis get cheap cialis cost of cialis per pill cialis cuantos mg hay usa cialis online cialis 20 mg achat cialis en itali prix cialis once a da brand cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:02 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
we choice cialis uk warnings for cialis cialis y deporte how to purchase cialis on line no prescription cialis cheap tadalafil 10 mg canada discount drugs cialis cheap cialis we choice cialis uk price cialis wal mart pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:07 ب.ظ

You have made the point!
cialis in sconto import cialis we like it cialis soft gel cialis for sale south africa cialis with 2 days delivery cialis 5mg billiger achat cialis en suisse recommended site cialis kanada buy cialis uk no prescription cialis pills boards
جمعه 20 مهر 1397 10:17 ق.ظ

Good material. Thanks.
levitra 20 mg bayer prezzo levitra buy levitra vardenafil 20mg levitra 10 mg kopen levitra 20 mg cheap 20mg levitra buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 07:55 ب.ظ

Truly many of great facts.
cialis pills price each cialis lilly tadalafi cialis manufacturer coupon buy cialis cheap 10 mg brand cialis nl generic cialis pro cialis rezeptfrei free cialis buy original cialis side effects of cialis
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:02 ب.ظ

Helpful information. Thanks.
tadalafil tablets wow cialis tadalafil 100mg generic cialis review uk cialis 5 mg schweiz we use it cialis online store precios de cialis generico cialis e hiv viagra vs cialis vs levitra cialis lowest price viagra vs cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:46 ب.ظ

Lovely postings, Many thanks.
cialis 5mg cialis in sconto cialis manufacturer coupon cialis vs viagra if a woman takes a mans cialis cialis generisches kanada safe site to buy cialis online india cialis 100mg cost cialis 20 mg cut in half cialis uk next day
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:38 ق.ظ

Kudos, Good information.
online pharmacies in usa canadian prescriptions online serc 24 mg canadian government approved pharmacies online pharmacy reputable canadian prescriptions online canadian pharmaceuticals companies discount canadian pharmacies canadian prescriptions online serc 24 mg discount canadian pharmacies drugstore online shopping reviews
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:33 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
where can i buy viagra online safely buy viagra 50mg viagra dosage buying viagra uk viagra pharmacy uk get viagra online how to buy viagra without seeing a doctor where buy viagra viagra online prescription online pharmacy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:59 ق.ظ

Very well spoken certainly. .
find viagra cheapest viagra with prescription pharmacy prices for viagra rx sildenafil buy viagra generic where can i buy viagra where can i buy viagra from buy pharmacy online how to buy viagra safe place to buy viagra online uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:40 ب.ظ

Well voiced really. .
cialis dosage amounts generico cialis mexico cialis canada cialis generisches kanada click now cialis from canada buy cialis online preis cialis 20mg schweiz achat cialis en suisse cialis en 24 hora interactions for cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:47 ق.ظ

You actually reported it fantastically.
cialis per paypa cialis 5mg billiger cialis 5 mg effetti collateral click here to buy cialis enter site natural cialis cialis 5 mg effetti collateral click now cialis from canada tadalafil tablets cialis side effects price cialis best
جمعه 21 اردیبهشت 1397 08:00 ب.ظ
картинки кредит
кредит быстрый не выходя из дому на любую
карту
онлайн кредит на банковскую карту
займ на карту украина без звонков
кредити онлайн на картку з поганою кредитною історією
кредит без звонков и проверок на карту
займы с плохой ки без отказа
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:05 ق.ظ
набор эспандеров для фитнеса
фитнес резинки esonstyle купить
резинки для фитнеса дешева
где в харькове можно купить резинку для фитнеса
сайт розетка спортивные резинки
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:33 ب.ظ

Good knowledge. Thanks a lot!
generic cialis tadalafil cialis online nederland cialis flussig achat cialis en itali order a sample of cialis cialis lilly tadalafi cialis price thailand cialis 5 effetti collaterali cialis for daily use try it no rx cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ

You said it adequately..
can u buy viagra online where to buy viagra pills buy herbal viagra online cheap online viagra uk where to buy real viagra online buy viagra overnight shipping buy viagra online germany buy viagra walgreens viagra how to get a prescription buy price viagra
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:01 ب.ظ
Please retract any feedback you could have made that recommend in any way at all that
their efforts are not magnanimous and in the main benefit of peoples sort.
دوشنبه 20 فروردین 1397 12:53 ب.ظ
With Obama it is lie de'jour.
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:48 ب.ظ
My oldest has her very own automobile, but she also has the full
time task, volleyball training 3 x per week and
gymnastics on the weekends.
شنبه 18 فروردین 1397 08:39 ق.ظ

Good write ups. Appreciate it.
cialis from canada venta cialis en espaa opinioni cialis generico female cialis no prescription generic cialis at the pharmacy order generic cialis online how does cialis work sublingual cialis online cialis prezzo di mercato prezzo cialis a buon mercato
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

عبادت بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا سنی نمیخواهد بداند
وضوی بی ولایت آب بازیست
یا علی
مدیر وبلاگ : مجنون علی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
کدام مذهب ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Google PageRank Checker
فال حافظ
یا حیدر


http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG
ابزاروبلاگ