تبلیغات
هیئت امیرالمومنین علیه السلام - علم عمر بن خطاب !!
هیئت امیرالمومنین علیه السلام
مناظره با اهل سنت
سه شنبه 7 شهریور 1391 :: نویسنده : مجنون علی
یکی از مواردی که پیرامونش بحث و گفتگو می باشد علم عمر بن خطاب می باشد. اهل سنت او را جزو عالم ترین صحابه می دانند. اما شیعیان در مورد عمر بن خطاب نظر دیگری دارند. پیشنهاد میکنم این مطلب را مطالعه کنید

ا- (تمامی مردم از عمر بن خطاب فقیه تر هستند)

این روایت به چند نوع بیان شده است که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

نکته: اکثر علمای اهل سنت داستان این روایت را چنین بیان کرده اند:


ادامه متن در ادامه مطلب

یکی از مواردی که پیرامونش بحث و گفتگو می باشد علم عمر بن خطاب می باشد. اهل سنت او را جزو عالم ترین صحابه می دانند. اما شیعیان در مورد عمر بن خطاب نظر دیگری دارند. پیشنهاد میکنم این مطلب را مطالعه کنید

ا- (تمامی مردم از عمر بن خطاب فقیه تر هستند)

این روایت به چند نوع بیان شده است که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

نکته: اکثر علمای اهل سنت داستان این روایت را چنین بیان کرده اند:

( روزی عمر بن خطاب به بالای منبر رفت و گفت: چرا مهریه ها چنین بالاست. و سپس برای مهریه مقدار معینی بیان کرد که از پشت پرده زنی از قریش گفت چگونه چنین میکنی در حال کنی بر خلاف آیات قران است حرفت و سپس خلیفه ثانی گفت (کل الناس افقه من عمر) و دوباره به بالای منبر رفت و از اشتباهش روی برگرداند.

الف: کل الناس افقه من عمر

المجموع – محیى الدین النووی – ج ۱۶ – ص ۳۲۷- دارالفکر

………… کل الناس أفقه من عمر ،

المبسوط – السرخسی – ج ۱۰ – ص ۱۵۲ – ۱۵۳- دارالمعرفه

فقه السنة – الشیخ سید سابق – ج ۲ – ص ۱۵۸- دار الکتاب العربی

شرح نهج البلاغة – ابن أبی الحدید – ج ۱ – ص ۱۸۲- دار إحیاء الکتب العربیة

تخریج الأحادیث والآثار – الزیلعی – ج ۳ – ص ۱۰- دار ابن خزیمة

کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱۶ – ص ۵۳۸- موسسه الرساله

کشف الخفاء – العجلونی – ج ۱ – ص ۲۶۹- دارالکتب العلمیه

تفسیر النسفی – النسفی – ج ۳ – ص ۲۰۶

تفسیر الرازی – الرازی – ج ۱۰ – ص ۱۳

تفسیر ابن کثیر – ابن کثیر – ج ۱ – ص ۴۷۸- دارالمعرفه

الدر المنثور – جلال الدین السیوطی – ج ۲ – ص ۱۳۳- دارالمعرفه

تفسیر أبی السعود – أبی السعود – ج ۶ – ص ۲۷۶- دارحیاء التراث العربی

فتح القدیر – الشوکانی – ج ۱ – ص ۴۴۳- عالم الکتب

تفسیر الآلوسی – الآلوسی – ج ۴ – ص ۲۴۴

ب: کل احد افقه من عمر

السنن الکبرى – البیهقی – ج ۷ – ص ۲۳۳

فقال عمر رضی الله عنه کل أحد أفقه من عمر

(( عمر گفت: تک تک مردم از عمر فقیه تر هستند))

تخریج الأحادیث والآثار – الزیلعی – ج ۱ – ص ۲۹۷

کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱۶ – ص ۵۳۷

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر – المناوی – ج ۲ – ص ۸

إرواء الغلیل – محمد ناصر الألبانی – ج ۶ – ص ۳۴۸

فقه القرآن – القطب الراوندی – ج ۲ – ص ۱۰۳

العثمانیة – الجاحظ – ص ۲۳۰

ج: کل احد اعلم من عمر

تخریج الأحادیث والآثار – الزیلعی – ج ۱ – ص ۲۹۵

فقال عمر کل أحد أعلم من عمر

(( عمر گفت: تمام مردم عالم تر هستند از عمر))

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل – الزمخشری – ج ۱ – شرح ص ۵۱۴

تفسیر النسفی – النسفی – ج ۱ – ص ۲۱۳

د: کل الناس افقه منک یا عمر

کشف الخفاء – العجلونی – ج ۱ – ص ۳۸۸

فقال کل الناس أفقه منک یا عمر

تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل – الباقلانی – ص ۵۰۱

المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز – ابن عطیة الأندلسی – ج ۲ – ص ۲۹

تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۵ – ص ۹۹

تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۱۵ – ص ۱۷۹

۲- جناب عمر سوره بقره را حفظ می کند.

طبق نقل علمای اهل سنت ۱۲ سال طول کشید تا جناب عمر بن خطاب سوره بقره را حفظ کند.

تنویر الحوالک – جلال الدین السیوطی – ص ۲۱۶

ابن عمر قال تعلم عمر البقرة فی اثنتی عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا

تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۱ – ص ۴۰

الدر المنثور – جلال الدین السیوطی – ج ۱ – ص ۲۱

تاریخ الإسلام – الذهبی – ج ۳ – ص ۲۶۷

تنویر الحوالک جلال الدین السیوطی- دار الکتب العلمیة تفسیر القرطبی- دار إحیاء التراث

الدر المنثورجلال الدین السیوطی- دار المعرفة

تاریخ الإسلام الذهبی- دار الکتاب العربی

۳- لولا علی لهلک عمر

این هم یکی دیگر از روایاتی که بیان میکند که جناب عمر بن خطاب از حیث علم از علی بن ابیطالب بالاتر و بقیه صحابی بالاتر نبوده است.

اصل این روایت:

(طبق نص علمای اهل سنت. جناب عمر بن خطاب دستور به رجم زنی میدهد که فرزندش را در۶ماهگی از حاملگیش به دنیا آورده است . جناب عمر بن خطاب دستور به رجم زن میدهد(البته گروهی این روایت را در مورد رجم مجنونه داسنته اند) علی بن ابیطالب در بین راه آنانرا میبیند و به عمر تذکر میدهد که کلام تو با آیات قران مخالف است سپس عمر چنین می گوید:(همانا اگر علی نبود. عمر هلاک میشد.)

ینابیع المودة لذوی القربى – القندوزی – ج ۲ – ص ۱۷۲

الاستیعاب – ابن عبد البر – ج ۳ – ص ۱۱۰۳

شرح نهج البلاغة – ابن أبی الحدید – ج ۱ – ص ۱۸

نظم درر السمطین – الزرندی الحنفی – ص ۱۳۰

المواقف – الإیجی – ج ۳ – ص ۶۲۷

فتح الملک العلى – أحمد بن الصدیق المغربی – ص ۷۱

تفسیر السمعانی – السمعانی – ج ۵ – ص ۱۵۴

تفسیر الرازی – الرازی – ج ۲۱ – ص ۲۲

مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول (ع) – محمد بن طلحة الشافعی – ص ۷۷

جواهر المطالب فی مناقب الإمام علی (ع) – ابن الدمشقی – ج ۱ – ص ۱۹۵

ینابیع المودة لذوی القربى – القندوزی – ج ۱ – ص ۲۱۶

مختصر المعانی – سعد الدین التفتازانی – ص ۹۵

لولا معاذ لهلک عمر

السنن الکبرى – البیهقی – ج ۷ – ص ۴۴۳

لولا معاذ لهلک عمر

شرح نهج البلاغة – ابن أبی الحدید – ج ۱۲ – ص ۲۰۲

تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۹ – ص ۲۸۸

أضواء البیان – الشنقیطی – ج ۲ – ص ۲۲۸

جناب عمر بن خطاب و بی آبی

گروهی از اهل سنت در شأن جناب عمر بن خطاب چنین می گویند:

(عمر بن خطاب افقه صحابه به آیات قران کریم و دستورات اسلام بوده است)

ما در این مطلب می خواهیم در فضایی بدور از تعصب و احساسات این مطلب را بررسی کنیم. امیدوارم که دوستان عزیز در فضایی خالی از هرگونه و تعصب این مطلب را مطالعه کنند.

جناب عمر بن خطاب هنگام بی آبی نماز نمیخواند

سنن أبی داود – ابن الأشعث السجستانی – ج ۱ – ص ۸۱

فقال عمر ، أما أنا فلم أکن أصلى حتى أجد الماء

سنن النسائی – النسائی – ج ۱ – ص ۱۶۸

عمدة القاری – العینی – ج ۴ – ص ۱۹

المصنف – عبد الرزاق الصنعانی – ج ۱ – ص ۲۳۸ – ۲۳۹

السنن الکبرى – النسائی – ج ۱ – ص ۱۳۳

فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أکن لأصلی حتى أجد الماء

مسند أبی یعلى – أبو یعلى الموصلی – ج ۳ – ص ۱۸۱

المعجم الکبیر – الطبرانی – ج ۹ – ص ۳۱۴

التمهید – ابن عبد البر – ج ۱۹ – ص ۲۷۳

کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۹ – ص ۵۸۸

جامع البیان – إبن جریر الطبری – ج ۵ – ص ۱۵۹

آری این قسمت مورد نظر ما بود. که در آن طبق تصریح جناب عمر بن خطاب و علمای اهل سنت خلیفه ثانی هنگام بی آبی نماز نمیخواند.

اما شاید گروهی از اهل سنت بگویند شما دروغ می گویید و مطلب را سانسور کرده اید.

در جواب اینان نیز  باید بگوییم. اگر اصل روایت را بیان کنیم به ضرر شما خواهد بود. چون مگر شما نمی گویید ( عمر بن خطاب افقه صحابی) بود؟

ما در اصل روایت یکی از دیگر صحابی و از کسانی که جزو شاگردان علی بن ابیطالب بود به جناب عمر بن خطاب اشتباهش را تذکر میدهد.

صحیح مسلم – مسلم النیسابوری – ج ۱ – ص ۱۹۳

عن سعید بن عبد الرحمن بن أبزی عن أبیه ان رجلا اتى عمر فقال إنی أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار اما تذکر یا أمیر المؤمنین أذانا وأنت فی سریة فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت فقال النبی صلى الله علیه وسلم إنما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهک وکفیک

مسند احمد – الإمام احمد بن حنبل – ج ۴ – ص ۳۱۹

آیا خلیفه ثانی به این امر هم فتوا داد؟

حال گروهی خواهند گفت که خلیفه ثانی خودش به این امر جهل داشت و آموخت وهیچگاه ندانستن دلیل بر ضعف نمی شود و این جزو ضعف نمی شود.

اما باید دید خلیفه ثانی به این امر فتوا داد یا نه؟

السنن الکبرى – النسائی – ج ۱ – ص ۱۳۴ – ۱۳۵

عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبیه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إنی أجنبت فلم أجد ماء فقال عمر لا تصل

إرواء الغلیل – محمد ناصر الألبانی – ج ۱ – ص ۱۸۵

حال شما بگویید آیا عمر بن خطاب عالم ترین اصحاب بود؟

نوع مطلب :
برچسب ها : علم، عمر، علم عمر، عمر بن الخطاب، سواد، عالم ترین، عالم،
لینک های مرتبط :
دارالمجانین بروزترین پایگاه دانلود مداحی
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:47 ق.ظ

You actually reported it fantastically.
cialis per paypa cialis 5mg billiger cialis 5 mg effetti collateral click here to buy cialis enter site natural cialis cialis 5 mg effetti collateral click now cialis from canada tadalafil tablets cialis side effects price cialis best
جمعه 21 اردیبهشت 1397 08:00 ب.ظ
картинки кредит
кредит быстрый не выходя из дому на любую
карту
онлайн кредит на банковскую карту
займ на карту украина без звонков
кредити онлайн на картку з поганою кредитною історією
кредит без звонков и проверок на карту
займы с плохой ки без отказа
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:05 ق.ظ
набор эспандеров для фитнеса
фитнес резинки esonstyle купить
резинки для фитнеса дешева
где в харькове можно купить резинку для фитнеса
сайт розетка спортивные резинки
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:33 ب.ظ

Good knowledge. Thanks a lot!
generic cialis tadalafil cialis online nederland cialis flussig achat cialis en itali order a sample of cialis cialis lilly tadalafi cialis price thailand cialis 5 effetti collaterali cialis for daily use try it no rx cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ

You said it adequately..
can u buy viagra online where to buy viagra pills buy herbal viagra online cheap online viagra uk where to buy real viagra online buy viagra overnight shipping buy viagra online germany buy viagra walgreens viagra how to get a prescription buy price viagra
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:01 ب.ظ
Please retract any feedback you could have made that recommend in any way at all that
their efforts are not magnanimous and in the main benefit of peoples sort.
دوشنبه 20 فروردین 1397 12:53 ب.ظ
With Obama it is lie de'jour.
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:48 ب.ظ
My oldest has her very own automobile, but she also has the full
time task, volleyball training 3 x per week and
gymnastics on the weekends.
شنبه 18 فروردین 1397 08:39 ق.ظ

Good write ups. Appreciate it.
cialis from canada venta cialis en espaa opinioni cialis generico female cialis no prescription generic cialis at the pharmacy order generic cialis online how does cialis work sublingual cialis online cialis prezzo di mercato prezzo cialis a buon mercato
جمعه 17 فروردین 1397 08:17 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 08:54 ق.ظ
In case you wish to browse lens as I do, mine has a great educational topic with ballot questions for my readers to take pleasure in.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 01:26 ق.ظ
There are many kinds of cowl and earlier than applying you need to determine precisely what needs to lined and how much cowl must be taken.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 01:05 ق.ظ
Have been taking little over a month.
شنبه 4 فروردین 1397 08:08 ق.ظ

You have made your stand extremely nicely!.
cialis preise schweiz cialis rckenschmerzen wow look it cialis mexico cialis online try it no rx cialis cialis 5mg billiger buy original cialis brand cialis generic compare prices cialis uk cialis italia gratis
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:53 ب.ظ

Great posts, With thanks.
generic cialis review uk cialis alternative we use it cialis online store cialis lilly tadalafi generic cialis pill online cialis 20mg preis cf cialis 20 mg effectiveness cialis for daily use tadalafil 5mg cialis 20 mg
شنبه 1 مهر 1396 07:29 ب.ظ
Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for providing these
details.
جمعه 13 مرداد 1396 06:21 ق.ظ
Neat blog! Is your theme custom made or did you
download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand
out. Please let me know where you got your design. Thanks
چهارشنبه 31 خرداد 1396 01:12 ب.ظ
These are truly impressive ideas in on the
topic of blogging. You have touched some fastidious points here.

Any way keep up wrinting.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:24 ق.ظ
Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing for your feed and I am
hoping you write again soon!
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 04:38 ب.ظ
Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly
enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any recommendations for first-time blog
writers? I'd genuinely appreciate it.
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 02:04 ق.ظ
This blog was... how do you say it? Relevant!!
Finally I've found something that helped me. Appreciate it!
سه شنبه 29 فروردین 1396 03:16 ق.ظ
I've read a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I surprise how much effort you place to create this type of magnificent informative website.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 03:29 ب.ظ
Whats up are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any coding
knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!
چهارشنبه 9 فروردین 1396 11:05 ب.ظ
Hey very nice blog!
شنبه 10 فروردین 1392 04:51 ب.ظ
سلام من جوانی 19 ساله ام و عاشق مولا علی(علیه السلام) بطوریکه نام مولا برده میشه به وجد می ام ولی اقایی که خودت رو(( شیعه مولا ))میدونی بدون ما در قاموس علی همچون حرف زدنی سراغ نداریم اگر شما سراغ داری اقاجون رو کن مولا علی در جنگ ها به یارانش میفرمود که به دشمن دشنام ندهید اونوقت شما به ... فکرش رو بکن اگر کسی بخواد شیعه بشه این نظرات شما رو بشنوه واز این کار خودش برگرده چی تو چی داری جواب خدا رو بدی از برادران اهل سنت تقاضا میکنم که این جور حرف ها رو بخودشون نگیرند و درباره ی مذهب حقه شیعه تحقیق علمی انجام دهند انشاالله که راه را بیابند به امید الله (جل جلاله)
مجنون علی بسم رب الحیدر
برادران اهل سنت ؟ برادر ؟
واقعا اگر یک نفر ب مادر ما سیلی میزد و بی احترامی میکرد (خدایی نکرده) بازم پیروانشو برادر میخوندی ؟!!!!!
از همین لحنه گفتنه شما بس که جوابی به شما ندیم
هرچه در این وبلاگ گذاشته شده بر اساس سند و مدرک از کتب خوده همون برادرانت بوده
انشاا... که هیچ شیعه ای (نه اونایی که سنی رو برادر میدونن) فردای محشر شرمنده حضرت زهرا(س) نشه
والسلام
پنجشنبه 9 شهریور 1391 02:23 ب.ظ
مولا یاورتون
یا علی
مجنون علی یا حیدر
چهارشنبه 8 شهریور 1391 10:03 ق.ظ
سلام
خواهش میکنم در مطالبی که قرار میدید دقت بفرمایید که این سنی های حرامزاده و عمر لعنت الله علیه را با اکرام خطاب نکنید.اولا که عمر لعنت الله علیه را جناب خطاب نکنید در ثانی ما با حرامزاده نه دوست میشیم نه برادر.
توفیقاتتون روز افزون
یا علی مدد.
مجنون علی با تشكر از نظر و یادآوری شما دوست عزیز
هیچكس بغیر از شیعه برادر شیعه نیست و متن با توجه به حرف شما اصلاح شد
اما در رابطه با جناب عمر باید بگم كه ما این طرز گفتن را از روی تیكه پراكنی(قلمبه) گذاشته ایم و اصلا قصد لقب دادن به حرام زاده ای چون عمر(لعنت الله علیه) را نداریم
وبلاگ ما همیشه این مهم را ثابت كرده
با تشكر
یا حیدر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

عبادت بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا سنی نمیخواهد بداند
وضوی بی ولایت آب بازیست
یا علی
مدیر وبلاگ : مجنون علی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
کدام مذهب ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Google PageRank Checker
فال حافظ
یا حیدر


http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG
ابزاروبلاگ