هیئت امیرالمومنین علیه السلام
مناظره با اهل سنت

1 ـ شش صد نفر, (پانصد سواره و صد پیاده).


این قول را مورخ مشهور مسعودى نقل كرده(6) كه بسیار بعید است, در این نقل, وى همراه ندارد.


2 ـ 145 نفر, (صد نفر پیاده و 45 نفر سواره). این قول را در روایتى عمار دهنى از حضرت امام باقر(ع) نقل مى كند.(7) این روایت این تعداد را در روز دوم محرم ذكر مى كند در حالى كه ((ابن نما)) همین تعداد را مربوط به روز عاشورا مى داند. (8)


3 ـ صد نفر, این نقل را ((حصین بن عبدالرحمن)) از ((سعد بن عبیده)) ـ كه جزء لشكریان عمر سعد و خود شاهد ماجرا بوده است ـ نقل كرده است.(9)


4 ـ 72 نفر (32 سواره و چهل نفر پیاده) مورخ بزرگ شیعه مرحوم شیخ مفید این نظر را برگزیده(10) و ابوحنیفه دینورى(11) و یعقوبى(12) و خوارزمى(13) نیز همین نظر را برگزیده اند. راوى این نقل ((ضحاك بن عبدالله مشرقى)) است او از كسانى است كه جزو لشكریان امام حسین(ع) بوده و از امام(ع) اجازه خواست كه تا هنگامى كه مقاومت و جهادش ثمر دارد بماند و وقتى دید مقاومتش بى اثر است برگردد: امام به او اجازه داد. بر این اساس او روز عاشورا مردانه جنگید و در ساعتهاى پایانى روز عاشورا وقتى سیدالشهدا كشته شد از معركه گریخت و جان سالم به در برد.


به نظر مى رسد این نقل به واقع نزدیكتر است, هرچند نمى توان نقلهاى دیگر را به كلى رد كرد, زیرا مراحل سفر مختلف بوده چه بسا در مرحله اى تعداد یاران حضرت بیشتر و در مرحله دیگر كمتر بوده اند. در آغاز تعدادى با این اندیشه كه امام حسین به كوفه خواهد رفت و حكومت یزیدیان را نابود كرده خود حاكم مى شود و آنها هم در این راستا به نوا مى رسند! به حضرت ملحق شدند ولى وقتى در بین راه اخبار نگران كننده از كوفه رسید برگشتند (البته بى تردید شب عاشورا كسى امام حسین(ع) را رها نكرده است) به این ترتیب چه بسا در آغاز شش صد نفر بوده اند به تدریج به 145 نفر و صد نفر رسیدند و در پایان آنان كه تا آخرین لحظه ماندند و مقاومت كردند 72 تن بودند.


در تعداد یاران حضرت نباید تنها آنها كه در كربلا به شهادت رسیدند مد نظر باشند بلكه شهید بزرگ كوفه, سفیر امام حسین(ع), حضرت مسلم بن عقیل و هانى بن عروه نیز در همین مجموعه قرار دارند.


پیران كربلایى


در بین یاران حضرت چهره پنج نفر از اصحاب پیامبر بزرگ اسلام دیده مى شوند:


1ـ انس بن حارث كاهلى;


2ـ مسلم بن عوسجه اسدى;


3ـ هانى بن عروه;


4ـ حبیب بن مظاهر اسدى;


5ـ عبدالله بن یقطر, كه همسال امام حسین(ع) بود.(14)


اینان پیران روشن ضمیرى بودند كه معناى زندگى را عمیقا درك كردند و یافتند كه زندگى یعنى در ركاب سالار شهیدان جنگیدن و در خون خویش غوطه خوردن:


اى خوشا با فرق خونین در لقاى یار رفتن


سر جدا پیكر جدا در محفل دلدار رفتن


كودكان كربلایى


در بین یاران وفادار حضرت, چهره كودكان شهید را نیز داریم كه برخى سند مظلومیت ابى عبدالله اند و بعضى سند رشد فكرى كربلاییان كه كودك كربلایى نیز الهام بخش تفسیر درست زندگى است. این كودكان شهید عبارتند از:


1 ـ عبدالله بن الحسین كه بیشتر صاحبان مقاتل معتقدند: او ((على اصغر)) است, چنان كه در زیارت عاشورا آمده است: ((... و على ولدك الاصغر الذى فجعت به...)) شهیدى كه تشنه در دست پدر به شهادت رسید و امام شخصا نعش خونین او را در قبرى كه خود با شمشیرش حفر كرده بودند دفن كرد.


البته این احتمال نیز هست كه ((عبدالله رضیع)) غیر از حضرت ((على اصغر)) باشد و او همان كودكى باشد كه روز عاشورا متولد شده است; به نوشته تاریخ یعقوبى عبدالله رضیع همان است كه در روز آغاز میلادش مورد اصابت تیر دشمن قرار گرفته است(15) در كتاب ((ذخیره الدارین)) از ((حدائق الوردیه)) نقل شده است كه:


((ولد للحسین فى الحرب و امه ام اسحق و سماه عبدالله;(16) در روز جنگ عاشورا براى حسین فرزندى تولد یافت كه مادر او ((ام اسحق)) است و او را عبدالله نامیدند.))


2 ـ عبدالله بن حسن, وى هنگامى كه دید دشمن در صدد قتل سالار شهیدان است به دفاع برخاست و بر سر دشمن فریاد زد و در پى آن به شهادت رسید.


3 ـ قاسم بن الحسن, فرزند دیگر امام مجتبى(ع) كه در كربلا سیزده ساله و به قولى چهارده ساله بوده است. وى به همراه دو برادر دیگرش (عمر و عبدالله) در ركاب عموى بزرگوارش در كربلا حضور داشت. آن دو نیز در كربلا شهید شدند و به قولى ((عمر)) در شمار اسرا قرار گرفت.


او با قهرمانى و شجاعت وارد میدان شد, مردانه جنگید و تعداد زیادى از دشمنان را به خاك و خون كشید. دویست تن از سپاه عمر سعد, قاسم را محاصره كردند, وضع به گونه اى شد كه ناگهان فریاد ((یا عماه)) قاسم به گوش امام حسین(ع) رسید و امام بى درنگ خود را به معركه رساند ولى به گفته وقایع نگاران ((آن جناب زیر سم ستوران دشمن قرار گرفت)). امام او را در حال جان دادن دید براى حضرت این صحنه بسیار سخت بود با اندوه خاصى فرمود:


((والله یعز على عمك ان تدعوه فلایجیبك إو یجیبك فلایعینك;(17) به خدا سوگند براى عمویت دشوار است كه او را بخوانى ولى به یارى تو نشتابد یا براى نجات تو اقدام كند ولى سودمند نباشد.))


4 ـ محمد بن ابى سعید بن عقیل, كه بعد از شنیدن گریه و زارى زنها و بچه ها در شهادت امام وحشت زده به درب خیمه آمد و توسط جنایتكاران به شهادت رسید.


5 ـ عمرو بن جناده انصارى كودكى كه بعد از پدر شهیدش وارد معركه شد و رجز خواند و در پیش چشم مادر به شهادت رسید.


زنان قهرمان كربلا


جلوه برجسته دیگر یاران ابى عبدالله(ع) این است كه حضرت, بانوان فداكارى از بنى هاشم و غیر آنها را در زمره یاران وفادار خویش داشت تا بانوان نیز بدانند كه مى توانند افتخار ((انصارالله)) شدن, ((انصارالحسین)) شدن را داشته باشند در رإس اینان ((زینب)) شیر زن قهرمان كربلا است. قلم از توصیف این بزرگ انسان تاریخ بشریت عاجز است تنها مى توان این را گفت كه: او فاطمه ثانى است.


زن مگو مرد آفرین روزگار


زن مگو بنت الجلال اخت الوقار


زن مگو خاك درش نقش جبین


زن مگو دست خدا در آستین


دیگر بانوان هاشمى كه بهمراه حضرت بودند عبارتند از: ام كلثوم, ام هانى و رقیه ـ هر سه از دختران امام على(ع) ـ , رمله همسر امام مجتبى, سكینه بنت الحسین, فاطمه بنت الحسین, فاطمه دختر امام حسن و رباب دختر امرىالقیس.


از بانوان غیر بنى هاشم: ام خلف همسر حضرت مسلم, ام وهب, همسر وهب, حسنیه كنیز سیدالشهدإ مادر شهید منحج بن سهم, همسر جناده بن حارث و فكیهه خادمه منزل امام حسین(ع).


این زنان فداكار بیشترین نقش را در فداكارى فرزندان و همسر خویش داشته اند.


ام خلف پس از شهادت همسرش مسلم, فرزندش خلف را ترغیب به فداكارى در ركاب امام حسین(ع) كرد او نیز با كشتن سى نفر از دشمنان سرانجام به فوز عظیم شهادت نایل آمد(18) ام وهب به فرزندش گفت: از تو راضى نمى شوم مگر آن كه در ركاب امام حسین به شهادت برسى: ((مارضیت حتى تقتل بین یدى الحسین))(19) همسر وهب نیز ضمن تشویق شوهرش عمودى به دست گرفته به همراه شوهر مى جنگید كه با دعا و درخواست امام حسین(ع) به خیمه مخصوص بانوان برگشت.(20)


این زنان فداكار, درس ایثار و فداكارى, درس حضور عفیفانه زنان در صحنه هاى اجتماعى و درس چگونگى عروج مردان از دامن خود را آموختند.


اگر این بانوان فداكار نبودند چه بسا دشمنان, فریاد مظلومیت عاشورا را خاموش مى كردند این حماسه ها و فریادها و ناله هاى از دل برآمده بود كه جلوى تحریف واقعه عاشورا را گرفت. فریادها و خطبه هاى آتشین زینب و دیگر بازماندگان نهضت عاشورا سند تثبیت نهضت خونین عاشورا بر تارك تاریخ شد. به تعبیر مورخ دانشمند مرحوم آیتى:


((... گفتن این مطالب (فریادهاى افشاگرانه) لازم بود و قطعا اهل بیت در این گفتار در نظر داشتند و مى دانستند كه فردا كه دشمن با عكس العمل این كارها رو به رو شد اصرار خواهد كرد كه با هر قیمتى شده است تاریخ شهادت امام را تحریف كند و فكر مردم را در گمراهى بیندازد به همین جهت با كمال هوشیارى و مآل اندیشى در هر انجمنى و در هر بازار و كوچه اى, در پاسخ هر پرسشى فصلى از آنچه روى داده بود مى گفتند و گوشه اى از تاریخ شهادت امام را روشن مى ساختند براى همین بود كه در همان روز اول ورود به كوفه سه نفر از بانوان اهل بیت خطبه خواندند و به این فكر هم نیفتادند كه چون امام چهارم در میان ما هست و هم با مردم كوفه و هم با ابن زیاد سخن خواهد گفت دیگر نیازى به سخن گفتن ما نیست هر كدامشان كه فرصتى به دست آورد ولو از میان كجاوه صدا بلند كرد و مردمى اغفال شده را در جریان صحیح مطلب گذاشت...


من معتقدم كه امام چهارم و بانوان اهل بیت موقعى فكرشان آسوده شد و از پریشانى و اضطراب خاطر بیرون آمدند كه چند روزى در مركز خلافت ماندند و سخنان خود را گفتند و مردم شام را هم از اشتباه درآوردند و كارى كردند كه اگر تاریخ نویسى در شام هم مى خواست جریان واقعه كربلا را بنویسد جز آنچه طبرى و مفید و ابو الفرج اصفهانى نوشته اند نمى توانست بنویسد در آن روز كه اهل بیت مى توانستند به بازگشت خویش علاقه مند باشند و راه مدینه را با خاطرى آسوده در پیش گیرند, داغدار بودند, با گریه و شیون به مدینه درآمدند و شهر مدینه را منقلب كردند اما از نظر هدف فكرشان آسوده بود و دیگر نگران آن نبودند كه تا فردا جریان عاشورا را به چه صورتى بنویسند و قیام اباعبدالله(ع) را چگونه توجیه كنند...))(21)


دو زن در كربلا این افتخار را داشتند كه در ركاب سالار شهیدان به شهادت برسند:


((یكى ام عبدالله بن عمیر و دیگرى مادر عمروبن جناده)).


6 ) مروج الذهب, ج3, ص:70 ((... فعدل الى كربلإ و هو فى مقدار خمسمإه فارس من اهل بیته و نحو مائه راجل)).


7 ) تاریخ طبرى, ج5, ص:389((... و لحان اصحابه خمسه و اربعین فارسا و مائه راجل)).


8 ) مشیر الاحزان, ص39.


9 ) تاریخ طبرى, ج5, ص393.


10 ) ارشاد, ص233.


11 ) الاخبار الطوال, ص256.


12 ) تاریخ یعقوبى, ج2, ص230.


13 ) مقتل الحسین خوارزمى, ج2, ص4.


14 ) ابصارالعین فى انصار الحسین, ص128.


15 ) تاریخ یعقوبى, ج2, ص218.


16 ) منتخب التواریخ, ج2, ص;218 معالى السبطین, ص127.


17 ) منتخب التواریخ, ص;264 ناسخ التواریخ, ج2, ص328.


18 ) ریاحین الشریعه, ج3, ص;305 اعلام النسإ المومنات,ص142.


19 ) اعلام النسإ المومنات, ص373.


20 ) اللهوف فى قتلى الطفوف, ص44.


21 ) بررسى تاریخ عاشورا, ص168 و 169.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دارالمجانین بروزترین پایگاه دانلود مداحی
پنجشنبه 29 فروردین 1398 05:50 ب.ظ
シャネル,グッチ,カルティエ,グッチ,ヴィトン,Fendi,TIFFANY,ブルガリ,HERMES,モンブラン,セリーヌコピーブランド 激安専門店です .
پنجشنبه 29 فروردین 1398 05:50 ب.ظ
スーパーコピーエルメス,コピーブランドエルメス,偽物ブランド,プロの エルメス偽物の専門家,スーパーコピーの先駆者
شنبه 25 اسفند 1397 12:36 ب.ظ
What's up, I read your blog regularly. Your writing style is
witty, keep doing what you're doing!
شنبه 18 فروردین 1397 08:53 ق.ظ

Fantastic material, Kudos.
we choice cialis pfizer india free generic cialis cialis 20 mg cost only best offers 100mg cialis we choice cialis pfizer india achat cialis en itali cialis lowest price we choice free trial of cialis cialis generico milano sialis
شنبه 4 فروردین 1397 08:25 ق.ظ

Superb tips. Cheers!
the best site cialis tablets we like it cialis soft gel free cialis calis cialis preise schweiz cialis rckenschmerzen cialis en 24 hora cialis name brand cheap how to purchase cialis on line safe site to buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:10 ب.ظ

Wonderful stuff, Thanks!
compare prices cialis uk cialis 200 dollar savings card prices for cialis 50mg cialis diario compra dosagem ideal cialis cialis 20 mg buy cialis cialis 100mg suppliers cialis wir preise female cialis no prescription
شنبه 1 مهر 1396 04:31 ب.ظ
It's in fact very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I just use web for that reason, and get the
latest news.
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:20 ق.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how regarding
unexpected feelings.
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:58 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your blog.
You have some really great articles and I feel I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off,
I'd absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an e-mail if interested. Thank you!
چهارشنبه 21 تیر 1396 06:33 ق.ظ
If you want to obtain a good deal from this piece of writing then you
have to apply such techniques to your won web site.
چهارشنبه 21 تیر 1396 06:30 ق.ظ
If you want to obtain a good deal from this piece of writing then you
have to apply such techniques to your won web site.
چهارشنبه 21 تیر 1396 03:32 ق.ظ
First off I want to say fantastic blog! I had a quick
question in which I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to find out how you center yourself
and clear your mind before writing. I've had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out there.
I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to
15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out
how to begin. Any suggestions or tips? Thank you!
چهارشنبه 7 تیر 1396 05:46 ب.ظ
مقاله خیلی خوبی بود مرسی
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 05:52 ق.ظ
Hello very nice site!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your site and take the feeds additionally?
I'm satisfied to find numerous helpful information here within the put
up, we want develop more strategies on this regard, thank you
for sharing. . . . . .
جمعه 1 اردیبهشت 1396 07:26 ب.ظ
naturally like your web-site however you have
to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the truth on the
other hand I will surely come back again.
سه شنبه 22 فروردین 1396 11:24 ب.ظ
all the time i used to read smaller content that also clear their
motive, and that is also happening with this post
which I am reading now.
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:06 ق.ظ
With havin so much written content do you ever run into any
problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of
completely unique content I've either written myself or outsourced but it seems a lot of it is
popping it up all over the internet without my agreement.
Do you know any methods to help protect against content from
being stolen? I'd genuinely appreciate it.
سه شنبه 15 فروردین 1396 09:22 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site provided us with valuable information to work on.
You have done an impressive job and our entire community will be
grateful to you.
دوشنبه 14 فروردین 1396 11:10 ب.ظ
What's up, constantly i used to check weblog posts here early
in the dawn, because i love to gain knowledge of more
and more.
شنبه 12 فروردین 1396 09:09 ب.ظ
You are so cool! I do not suppose I've read
a single thing like that before. So wonderful to find somebody with some unique thoughts on this issue.
Really.. thanks for starting this up. This web site is
something that's needed on the internet, someone with
a little originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

عبادت بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا سنی نمیخواهد بداند
وضوی بی ولایت آب بازیست
یا علی
مدیر وبلاگ : مجنون علی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
کدام مذهب ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Google PageRank Checker
فال حافظ
یا حیدر


http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG
ابزاروبلاگ

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو